นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ | www.postdee.work 

นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:57:47 น. เข้าชม 118 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงทิศอุดรและเป็นสูญสิ้นปฏิบัติการกลุ่มเมืองภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือตอนบน 1 ของประเทศสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหมดไปกลางตำแหน่งที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับประเทศเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองยิ่งใหญ่ของหัวภาราฝ่ายนอกเหนือทำนองเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวมณฑลฝ่ายเหนือ คือ นครกุมภวาปี มณฑลหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากบางกอก 564 กม. มีดินแดนราว 11,730 ตาตารางกม. (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) อนุกรมที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์แบบ บุรีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีแถวบริหารกว้างขวางใหญ่ยอดในรัฐ ล่าสุดจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งโพยมและทางถนนของภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือ เป็นศูนย์กลางหน่วยงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ด 1ของภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์ซ่อมสุมและขนมธรรมเนียมภาคดวงตะวันออกทแยงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางพงศาวดารและโบราณคดีวิทยาพบว่า ละแวกพท.ที่เป็นบุรีอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมานพมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องเก่าแก่ราว 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนหนังสือสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่ยอมรับเหม็นยางอุดรยึดถือในแวดวงศึกษาตำนานและโบราณคดีวิทยาระหว่างแว่นแคว้นว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่จ.อุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเติบโตในระดับสูง และอาจถ่ายทอดความพัฒนานี้ไปสู่แว่นแคว้นจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะวิธียิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดเดาว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าหัวของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว เขตที่เป็นธานีอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่เข้าอยู่ของปุถุชนสืบต่อมาอีกจนจนกระทั่งสมัยเหตุการณ์ในอดีตของกรุงสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพขีดเขียนปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่บังเกิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีเกิดในเรื่องเก่าแก่แต่ดั่งใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร เขตที่เป็นจังหวัดอุดรธานีปรากฏในเรื่องเก่าแก่ครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงวิธานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์อติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นหมู่ไทยมาถึงนครหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรประเทศหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ็บไข้ด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่แหละคาดคะเนว่าเคยเป็นประเทศที่มีความเติบใหญ่มาตั้งแต่สมัยขอมเรืองพลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีอุดรธานีได้ผูกพันกับการศึกการรบพุ่ง พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดภารานครราชสีมา ซึ่งมีหัวหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้ขับเคี่ยวกับหมู่ไทยและชาวภาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จวบจนในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใกล้เคียงปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี สัมพันธ์มาจากพวกฮ่อซึ่งหมู่ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยเท้าเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายขัดขืนเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่าทางจะดุเด็ดเผ็ดมัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นนครอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ ปางแต่กำเนิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อนครหนองคายขึ้นการดูแลกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นชัดศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เกี่ยวพันจากผลฝรั่งเศลอยากลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม เอิ้นว่า "กรณีโต้แย้ง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยสำหรับอนุรักษ์บ้านเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง 2 เมือง มีข้อตกลงห้ามมณฑลสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมปราการอยู่ในรัศมี 25 กิโลของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเสมออยู่ที่นครหนองคาย อันเป็นพาราศูนย์กลางกลางของหัวมณฑลหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงน้อยใหญ่จบราชการ จำต้องอพยพขับย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดจังหวัดอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งสายน้ำโขงกว่า 50 กม. ขณะทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสมสม เนื่องด้วยมีที่น้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองประจักษ์ปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมทรงบัญชาให้ตั้งศูนย์กลางมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าภาราจังหวัดอุดรธานีได้มีขึ้นขึ้นโดยเผอิญเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านความแน่นแฟ้นและการนครระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุผลทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาอุบัติในชื่อภาราจนถึงราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติโพธิ์") บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชโองการให้จัดตั้งนครอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นสูญสิ้นกลางของมณฑลอุดร ทั้งหมด เมือง อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการผันแปรการดำเนินงานจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นรูปแบบระบบประชาธิปไตย ตราบใดวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงชั้นเชิงการเหม็นยางอุดรบริหารงานร.แผ่นดิน ล้มเลิกการดูแลในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงหลงเหลือเฉพาะจังหวัดและอำเภอแค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือเท่าบุรี "อุดรธานี" แค่นั้น วิธีไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานราชการด้านการบริหารของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงโครงสร้างของศูนย์กลางการดำเนินงานในภูมิประเทศอิสานตอนบน เช่น สำนักบริหารการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ ถิ่นท่องเดินทางทางธรรมดา[แก้] สวนธารณะหนองกระจ่าง สวนส่วนกลางหนองชัด อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จ.ชั้นในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี เขื่อนห้วยหลวง อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันดินลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ควง,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมเงิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ที่อยู่ท่องเที่ยวทางตำนานและโบราณคดี[แก้] อู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักมณฑลบุรีจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงชัดศิลปาคม อำเภอพาราอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักภาราจ.จังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอนคร วัดนิ้วกลางวาส อ.ภาราอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์ดูแล ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอมณฑล วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันการ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่วิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอเมืองอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวขาว(วัดภูบาทา)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาผดุง ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ อู่ท่องท่องเที่ยวศิลปพิธีกรรมเยี่ยงอย่างและกิจกรรม[แก้] งานบวงสรวงกรมหลวงกระจ่าง อ.นคร ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยเสาหลักประเทศ มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดแถววัดพระพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงเดือน 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร วันสงกรานต์ประเทศจังหวัดอุดรธานี อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี อาณาเขตสวนสาธารณะหนองประจักษ์ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานเยี่ยงอย่างบุญดอกไม้เพลิงล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ พระจันทร์ 6 งานบุญดอกไม้เพลิงกือ(ดอกไม้เพลิง10ล้าน)ชื่องาน มองเบิ่งศิลปะถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้เพลิงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดละแวกสวนหลวงหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานสถาปนาอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทเรื่องเก่าแก่ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานหน้าที่บริหารอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงดวงจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีจังหวัดอุดรธานี อ.นครอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอมณฑลอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักเมืองอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานแบบแผนบุญดอกไม้ไฟคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ถิ่นจัดจำหน่ายผ้าพื้นพารา บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด เมืองอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องเดินทางกับธานีใกล้เคียงข้าง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูตีน-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มให้-หาดคัมภีร์-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานมิตรภาพ-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-เขื่อนกั้นน้ำอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อก่อเ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระทำเนียบภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถรื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ฝายลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันดินลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนทั่วไป/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนทั่วไปหนองชัดศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งพาราจังหวัดอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศดวงอาทิตย์ตกของตัว มณฑลเหตุด้วยเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งนครอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลภาราจังหวัดอุดรธานีได้ทำปรับปรุงหนองชัดขึ้นใหม่ เพื่อให้ถวายเป็นราชสักการะแด่เท้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวในวโรกาสทรงเติบโตพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ปขั้นหลายชนิดสวยมาก ทำตะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกเขี้ยวเล็บกายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศดวงอาทิตย์ตกทแยงทิศเหนือจะมีพระนิเวศน์หนองเข้าใจซึ่งเคยเป็นที่กดตราของบาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลสมัยปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนธารณะหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านชุมชนที่จะให้บริการแก่พลเมืองเพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งข้างในได้มีการจัดพท.เพราะทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนกลางสระบัว เป็นสวนหลวงสำหรับใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ข้าแผ่นดินในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนธารณะอัมพุชินีตั้วอยู่ในเขตอำเภอมณฑลอุดรธานี ในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกพฤกษาเติมแต่งไว้ทำนองสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนหลวงอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์เสมอจังหวัดจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พิรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงนอกเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งคีรีและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5ธานี(นครราชสีมา-สายน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-น้ำชี-สายน้ำพรหม-แควเชิญ,เลย-สายน้ำเลย-ลำธารพอง-แควเหือง,จังหวัดอุดรธานี-น้ำสงคราม-แม่น้ำปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-แควการทำศึก-ลำธารายนต์ง-สายธารก่ำ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำห้วยที่สำคัญของภาคตะวันออกเบี่ยงนอกเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าที่เอ้กระนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านจรัส ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติปราณีป่าและจำพวกพืชจัดเตรียมประกาศเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ บุรีจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีหน่วยคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว บุรีจังหวัดสกลนคร มีหน่วยปกป้องสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจ.อุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูสวนกวาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด เมืองอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเท้าบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อำเภอบ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่ทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.พารา จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่แถวแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ธานีกาฬสินธุ์(ครอบคลุมพื้นที่อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์และตำแหน่งที่ตั้งอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องเดินทางล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเตร็ดเตร่ดวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพื่อให้บูรณะระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพฝายห้วยหลวง อ.นครอุดรธานี สถานที่ยิ่งใหญ่ทางพงศาวดาร/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนเหตุการณ์ในอดีตภูเท้า ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูตีนอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์พาราอุดรธานี อ.ประเทศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่จรัส โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอมณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ามวลชนชุมพลวิวรรธน์ราม อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสุคติ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณงามความดีสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บุญดวงจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อำเภอไชยวาน ที่อยู่ศึกษาและท่องเดินทางเชิงตำนานโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.ประเทศอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

นักสืบชัยภูมิ 0812899449 การันตีผลงานจากผู้ที่เคยใช้บริการจริง

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? สำนักบัญชี กฎหมาย 19 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 50 ครั้ง

เรดออยล์ (Red Oil) ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ 24 ชม รายได้ดี

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? อื่นๆ 21 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 123 ครั้ง

เครื่องเลเซอร์ตัดพลาสติก ไม้ กระดาษ อะคริลิค 100 W ขนาด 1.3 x 1 เมตร ราคาโรงงาน 230000 บ Laser Engraving CNC T:085-8422700

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? เครื่องจักร 5 มี.ค. 2561

ราคา 230,000 บาท

เข้าชม 223 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก มีหลายขนาด หลายแบบ เกรด A ไม่ผิดหวัง ซื้อที่นี่ส่งฟรีทั่วประเทศ มีของพร้อมส่ง

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 22 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 122 ครั้ง

คอกกั้นเด็กราคาถูก เหมาะสำหรับพัฒนาการ หัดยืน หัดเดิน สวยงาม ราคาถูก

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 24 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 89 ครั้ง

เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็กบาง 1.3x1 เมตร หนาถึง 2 มม 330000 Tel: 092-446-9900

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? เครื่องจักร 21 ก.ค. 2560

ราคา 330,000 บาท

เข้าชม 444 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก pvc ราคาถูก สำหรับจำกัดพื้นที่เด็กเล็ก ช่วยหัดยืน และเดิน จัดส่งทั่วประเทศ มีของพร้อมส่ง จัดส่งถึงบ้าน

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 22 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 128 ครั้ง

ปลอดภัย ไม่มีสารปรอท สเตียรอย จะบำรุงค่อยๆขาวใส เพราะเราไม่มีสารเร่งขาว

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? อื่นๆ 20 ต.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

นักสืบกรุงเทพมหานคร 0812899449 การันตีผลงานจากผู้ที่เคยใช้บริการจริง

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? สำนักบัญชี กฎหมาย 23 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 50 ครั้ง

ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา บูธแปลภาษา หูฟังล่าม บูธล่าม translationlab.net

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 20 ต.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:57:47 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com